Nadruk

Odpowiedzialny za treść

Podróż w czasie w Wiedniu Betriebs GmbH
Habsburgergasse 10a
1010 Wiedeń
Tel.: +43-1-5321514
Fax: +43-1-5321514-20
E-mail: office@timetravel-vienna.at

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Linia biznesowa:
Funkcjonowanie obiektów rekreacyjnych i związana z tym dystrybucja produktów

Dyrektor Zarządzający:
Dr Paul Rankine

Jurysdykcja:
Numer rejestru spółki: FN 348595s
Sąd rejestrowy dla spraw handlowych: Sąd Handlowy w Wiedniu
Numer UID: ATU 65891715

Izba: Wiedeńska Izba Handlowa

Władza acc. ECG: Gmina Miasta Wiedeń

Odniesienie do przepisów handlowych, patrz www.ris.bka.gv.at

Informacje opublikowane na tej stronie służą wyłącznie do przekazywania informacji o obszarach i usługach Time Travel in Vienna Betriebs GmbH. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność i jakość udostępnionych danych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wiedeń, 2021

Oświadczenie

1. treść oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość podanych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie wystąpi udokumentowana wina umyślna lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. odniesienia i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki z jego stron – chyba, że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odniesienie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Wszelkie powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody autora.

4. ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo skierowani. Jeżeli fragmenty lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, to treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

Prasa, dziennikarze:

W celu uzyskania informacji prasowych prosimy o kontakt z Nicole Mayer, e-mail: nm@timetravel-vienna.at

Rozwiązywanie sporów online zgodnie z art. 14 par. 1 REGULACJA ODR:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODR), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .