Nadruk

Odpowiedzialny za treść

Podróż w czasie w Wiedniu Betriebs GmbH
Habsburgergasse 10a
1010 Wiedeń
Tel.: +43-1-5321514
Fax: +43-1-5321514-20
E-mail: office@timetravel-vienna.at

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Linia biznesowa:
Funkcjonowanie obiektów rekreacyjnych i związana z tym dystrybucja produktów

Dyrektor Zarządzający:
Dr Paul Rankine

Jurysdykcja:
Numer rejestru spółki: FN 348595s
Sąd rejestrowy dla spraw handlowych: Sąd Handlowy w Wiedniu
Numer UID: ATU 65891715

Izba: Wiedeńska Izba Handlowa

Władza acc. ECG: Gmina Miasta Wiedeń

Odniesienie do przepisów handlowych, patrz www.ris.bka.gv.at

Informacje opublikowane na tej stronie służą wyłącznie do przekazywania informacji o obszarach i usługach Time Travel in Vienna Betriebs GmbH. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność i jakość udostępnionych danych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wiedeń, 2021

Oświadczenie

1. treść oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość podanych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie wystąpi udokumentowana wina umyślna lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. odniesienia i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki z jego stron – chyba, że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odniesienie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Wszelkie powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody autora.

4. ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo skierowani. Jeżeli fragmenty lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, to treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

Prasa, dziennikarze:

W celu uzyskania informacji prasowych prosimy o kontakt z Nicole Mayer, e-mail: nm@timetravel-vienna.at

Rozwiązywanie sporów online zgodnie z art. 14 par. 1 REGULACJA ODR:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODR), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Information on data protection
We use technologies such as cookies, LocalStorage, etc. to customize your browsing experience, to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about how our site is used with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that you have collected as part of using the Services (incl. US providers). You can find more information about the use of your data in our data protection declaration.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. You can find more information about the use of your data in our data protection declaration.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.